Dziś jest poniedziałek, 27.05.2019, imieniny Jana, Juliusza
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Ośrodek Sportu i Rekreacji » Sala sportowa » Regulamin korzystania

Regulamin korzystania

Regulamin korzystania

Regulamin korzystania z Sali Sportowej

 

Regulamin korzystania z Sali Sportowej w Malanowie

1. Właścicielem Sali Sportowej w Malanowie jest Gmina Malanów.
2. Zarządcą obiektu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malanowie.
3. Sala Sportowa służy zaspokajaniu potrzeb w zakresie wychowania fizycznego, zajęć rekreacyjno-sportowych, imprez sportowych oraz innych zajęć zgodnych z przeznaczeniem obiektu.
4. Godziny otwarcia obiektu ustala zarządca.
5. W dni powszednie w godzinach od 8:00-16:00 Sala Sportowa udostępniona jest przede wszystkim na realizacje zajęć dydaktycznych z zakresu wychowania fizycznego dla szkół z terenu gminy Malanów.
6. Poza zajęciami szkolnymi wstęp na teren obiektu mają grupy zorganizowane tj. kluby sportowe, stowarzyszenia, organizacje oraz osoby fizyczne wyłącznie pod opieką imiennie wyznaczonej, pełnoletniej, osoby odpowiedzialnej za grupę.
7. Za korzystanie z Sali sportowej pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem.
8. Z opłat za korzystanie z Sali sportowej wyłączony jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malanowie w ramach realizowania swoich zadań statutowych.
9. W wyznaczonych przez zarządcę obiektu godzinach dzieci i młodzież do lat 18 mogą korzystać z Sali sportowej nieodpłatnie.
10. W celu korzystania z Sali sportowej należy dokonać rezerwacji terminu
11. Zapisy dotyczące korzystania z obiektu prowadzone są przez opiekuna obiektu.
12. Pierwszeństwo przy rezerwacji terminów mają: OSiR w Malanowie, CKiS w Malanowie, kluby sportowe, stowarzyszenia, które realizują swoje zajęcia statutowe.
13. Przed skorzystaniem z obiektu wszystkie osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do wpisania się do rejestru użytkowników.
14. Obiekt jest udostępniany na minimum 1 godzinę. Jednorazowo zapisu można dokonać maksymalnie na 2 godziny.
15. Osoby przebywające w Sali Sportowej mogą korzystać z pomieszczeń szatni.
16. Osoba odpowiedzialna za grupę ma obowiązek zamknięcia szatni i odpowiada za pozostawienie porządku po jej opuszczeniu.
17. Właściciel i zarządca obiektu nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku zaginięcia lub zniszczenia rzeczy osobistych pozostawionych przez ćwiczących w szatni lub na terenie obiektu.
18. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego (buty halowe z jasną podeszwą nie pozostawiające podczas użytkowania zabrudzeń, rys itp.).
19. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i korzystania z obiektu zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
 a) palenia papierosów, picia napojów alkoholowych, stosowania środków odurzających oraz żucia gumy,
 b) wstępu osobom nietrzeźwym
 c) niszczenia urządzeń sportowych i płyt boiska,
 d) korzystania z urządzeń sportowych niezgodnie z ich przeznaczeniem,
 e) wnoszenia opakowań szklanych, plastikowych itp. na teren płyty boisk,
 f) przeszkadzania w zajęciach i grze,
 g) zakłócania porządku,
 h) zaśmiecania,
 i) wprowadzania zwierząt,
 j) korzystania z obiektu bez zgody opiekuna obiektu,
 k) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia.
20. Opiekun grupy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić opiekuna obiektu o przypadkach uszkodzeń czy zniszczeń obiektu lub sprzętu sportowego będącego wyposażeniem obiektu.
21. Właściciel i zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe
w trakcie korzystania z obiektu.
22. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania z boisk niezgodnego z zasadami podejmuje opiekun obiektu, który w zależności od sytuacji może:
 a) nakazać zmianę obuwia sportowego,
 b) zwrócić uwagę na niewłaściwe i niezgodne z regulaminem zachowanie,
 c) nakazać opuszczenie obiektu.
23. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, a w szczególności do zastosowania się do uwag opiekuna obiektu.
24. Regulamin jest wywieszony do publicznej wiadomości na terenie obiektu


Pliki do pobrania